Teknologin ändrar på hur vår framtida ekonomi ser ut

02.11.2018 av Analyste

Den digitala ekonomin brukade kallas för internet-ekonomin och ansågs länge vara en helt annan sak än den traditionella ekonomin. Terminologi såsom

digital economy